Vogue Türkiye kapa??nda yer Paris Hilton

  Vogue Türkiye (Turkey) kapa??nda yer Paris Hilton10 y?ld?r bir araya gelmek isteyen Paris Hilton ve Terry Richardson, bu ‘hayal proje’ için Vogue Türkiye’nin çöpçatanl???nda ?ubat say?s?nda bulu?tular. Amerikal? sansasyonel y?ld?z ile serseri ruhlu ikonik foto?rafç?n?n Los Angeles’taki bulu?mas?nda ya?ananlar? Zeynep Yapar kaleme ald?.

  Hilton’un görmeye al??t???m?z Amerikan Prensesi tavr?ndan uzak, umursamaz, seksi sokak stiliyle objektifin önüne geçti?i çekim, 17 ?ubat’ta 30. ya??n? kutlayacak olan y?ld?z için bir do?umgünü hediyesi oldu.

  Richardson’?n “Bende bunlardan 50 tane var” dedi?i k?rm?z? gömleklerinden birini nazar boncuklu özel tasar?m ti?örtüyle giyen Paris’in kendi modas?n? nas?l yaratt???n? ve 17 markay? nas?l yönetti?ini ?ubat say?s?nda kaç?rmay?n.

  Posted: January 26th, 2011
  Comments: none

  Picture: Paris Hilton films new show while shopping in Beverly Glen

  Paris Hilton

  Posted: January 25th, 2011
  Comments: 3

  Picture: Another day of filming new show for Paris Hilton

  Paris Hilton

  Posted: January 25th, 2011
  Comments: 6

  Picture: Paris Hilton out in Los Angeles

  Paris Hilton

  Posted: January 25th, 2011
  Comments: 1

  ParisHilton.com to be revamped

  In a new video for her Little Hiltons at the official Paris Hilton Community, Paris Hilton revealed that her website ParisHilton.com, soon to be a year old, will be revamped in the near future. She also thanked her fans for the letters and comments.

  Posted: January 24th, 2011
  Comments: 1

  Picture: Paris Hilton out and about in the Golden State

  Posted: January 24th, 2011
  Comments: 1

  What Nicole Richie said about Paris Hilton during an interview on September 29, 2010

  Posted: January 24th, 2011
  Comments: 1

  « Previous entries Next entries »